20 październik 2021

Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie tarnowskim”.

Sieć na kulturę w podregionie tarnowskim - obrazek poglądowy

Celem projektu jest:

  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć
  • wyposażenie placówek GSIK w sprzęt komputerowy niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Na chwile obecną zakończyliśmy kolejny etap szkoleń z projektowania graficznego, realizacji serwisów internetowych oraz gier mobilnych. Kolejny krok to szkolenia dla dzieci i młodzieży o których będziemy informować już wkrótce.

Sieć na kulturę w podregionie tarnowskim - plakat informujący

Sieć na kulturę w podregionie tarnowskim - loga