07 lipiec 2023

Burmistrz Ryglic, Przewodnicząca Zarządu Miasta Ryglice, Zarząd Miasta Ryglice, Sołtysi Gminy Ryglice, Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach organizują konkurs na najpiękniejszy ogród wodny w gminie Ryglice.

Celem konkursu jest zachęcanie mieszkańców gminy Ryglice do kultywowania tradycji dawnych ogrodów, poprawy stanu czystości, ładu i porządku, a także estetyki poszczególnych posesji. Celem jest również pokazanie, że stan otoczenia ma istotny wpływ nie tylko na samopoczucie mieszkańców, ale również na atrakcyjność gospodarczą i turystyczną gminy Ryglice.

Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie ryglice.pl

Informacja ogólna o konkursie na najpiękniejszy ogród wodny w gminie Ryglice.