02 luty 2021

W 2020 roku Ośrodek Kultury w Ryglicach, obecnie Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach, świętowało swój srebrny jubileusz. W planach było zorganizowanie wydarzenia w szerszym gronie, ale ze względu na panującą pandemię, w piątek 29 stycznia w zabytkowym Spichlerzu odbyło się jedynie symboliczne spotkanie pracowników.

Swoją obecnością zaszczycił nas Burmistrz Ryglic Pan Paweł Augustyn oraz Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Pan Tadeusz Augustyn. Złożyli oni najserdeczniejsze życzenia na ręce Dyrektor CKPiT Pani Teresy Lisak, która prowadziła ryglicką instytucję kultury przez cały ten okres. To ona na przestrzeni ćwierćwiecza od podstaw organizowała funkcjonowanie instytucji, rozszerzała przestrzeń wszystkich działań, wraz z pracownikami i we współpracy z wieloma instytucjami, organizacjami i osobami kreowała życie społeczno-kulturalne naszej Gminy.

Trudno ująć całą szeroką działalność Ośrodka Kultury na przestrzeni lat w kilku zdaniach. Jej skrót został zamieszczony w niedawno wydanym okolicznościowym albumie. Przez całe 25-lecie powstawały różne inicjatywy i rozwijano nowe pola działalności. Najbardziej widoczna to organizacja dużych imprez plenerowych.

Ryglicki Ośrodek to także często niewidoczna, ale niezwykle ważna praca w tzw. zapleczu, a czas ograniczeń związanych z pandemią pokazał, że zadań wcale nie ubyło. W placówce pisane są projekty, powstają np. foldery, plakaty, lokalna gazeta, inne wydawnictwa, gadżety promocyjne, a ostatnio prowadzony jest sklep.

W sposób szczególny Ośrodek Kultury chroni dziedzictwo kulturowe, czego wyrazem są m.in. prężnie działające zespoły ludowe, czy osoby zajmujące się rękodziełem artystycznym. W tej dziedzinie pozytywnie wyróżniamy się od wielu innych gmin.

Ryglicka instytucja kładzie nacisk na kształtowanie postaw patriotycznych poprzez organizowanie wydarzeń oraz na edukację kulturalną, szczególnie dzieci i młodzieży np. poprzez prowadzenie licznych kół artystycznych. Ośrodek Kultury to również działania na rzecz promocji kultury poza Gminą, a ostatnio w dziedzinie turystyki i promowania różnorodnych walorów lokalnych.

Wszystkie zadania ryglickiej jednostki kultury, jak już wspomniano, są możliwe dzięki współpracy z różnymi instytucjami, organizacjami, poszczególnymi osobami, a także dzięki lokalnemu samorządowi. Wszystkim należą się gorące podziękowania i życzenia dalszej owocnej współpracy na kolejne lata.

Spotkanie jubileuszowe - burmistrz Ryglic Paweł Augustyn wręcza kwiaty dyrektor Spotkanie jubileuszowe - przedstawiciel rady miejskiej w Ryglicach Tadeusz Augustyn wręcza kwiaty dyrektor Spotkanie jubileuszowe - dyrektor Teresa Lisak Spotkanie jubileuszowe - pracownicy Ośrodka Kultury Spotkanie jubileuszowe - pracownicy Ośrodka Kultury