21 styczeń 2021

Karta zgłoszenia oraz plakat informujący o konkursie:

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Plakat informujący o gminnym konkursie masek karnawałowych