17 grudzień 2021

15 - 18 grudnia w Spichlerzu Dworskim w Ryglicach została zorganizowana „Wigilia w Spichlerzu”. Zadanie zrealizowało Koło Gospodyń Wiejskich „Kowalowianki” w Kowalowej we współpracy z Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach „Małych grantów”.

Działanie miało na celu podtrzymanie lokalnych tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Stoiska z potrawami wigilijnymi przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich z Ryglic, Zalasowej, Lubczy, Woli Lubeckiej, Jonin, Dzwonowej, Siekierczyny oraz Koło Pań Rygliczanki.

Wigilijne potrawy zostały dostarczone osobom starszym, potrzebującym, samotnie mieszkającym na terenie Gminy Ryglice.

Zabytkowy Spichlerz w Ryglicach odwiedzili: Ryszard Pagacz Wojewoda Małopolski, Wojciech Skruch Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezes Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej”, Paweł Augustyn Burmistrz Ryglic, Marek Dudowicz Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach, Teresa Lisak Dyrektor Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach.

W Spichlerzu w ramach realizowanego projektu odbył się także tematyczny koncert przedświąteczny w wykonaniu Amatorskiego Ruchu Artystycznego działającego przy CKPiT w Ryglicach.

Relacje filmowe w serwisie YouTube:

Występ jasełkowo-kolędniczy

Prezentacja Kół Gospodyń Wiejskich

Relacja fotograficzna:

Spotkanie z wojewodą małopolskim

Spotkanie z wojewodą małopolskim i marszałkiem małopolskim

Dyrektor CKPiT i przedstawicielki KGW Ryglice

Stół wigilijny

Stół wigilijny przygotowany przez KGW Wola Lubecka i KGW Zalasowa

Stół wigilijny przygotowany przez KGW Lubcza

Stół wigilijny przygotowany przez KGW Joniny

Stół wigilijny przygotowany przez KGW Dzwonowa

Stół wigilijny przygotowany przez Koło Pań Rygliczanki

Stół wigilijny przygotowany przez KGW Dzwonowa

Stół wigilijny przygotowany przez KGW Siekierczyna

Koncert jasełkowo-kolędniczy

Koncert jasełkowo-kolędniczy

Koncert jasełkowo-kolędniczy

Koncert jasełkowo-kolędniczy

Koncert jasełkowo-kolędniczy

Koncert jasełkowo-kolędniczy