04 marzec 2022

W dniu 3 marca na terenie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie – Zamku Lipowiec niedaleko Alwerni, odbyło się uroczyste wręczenie nagród Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w trzech kategoriach. Pierwsza Nagroda im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnych wspólnot Małopolski, druga im. Romana Reinfussa za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej oraz trzecia im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski. W tej ostatniej dziedzinie nagrodę przyznano za opiekę nad Spichlerzem dworskim w Ryglicach. Nagrodę odebrała Dyrektor Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach, Pani Teresa Lisak z rąk Członka Zarządu Województwa Małopolskiego Pani Iwony Gibas w obecności Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Pana Rafała Kosowskiego. Pani Moniki Gubały- Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego.

W tym miejscu składam na ręce Pani Dyrektor CKPiT w Ryglicach, Teresie Lisak gratulacje za otrzymanie tak ważnego wyróżnienia. Dziękuję za wieloletnią opiekę nad naszym ryglickim zabytkiem, urządzeniem i zagospodarowaniem pomieszczeń, w których powstała izba regionalna z komorą, pokój mieszczański oraz sala wystawiennicza. Dzięki temu w Spichlerzu tętni życie kulturalne, odwiedzają go licznie turyści oraz organizowane są różne spotkania, prelekcje, wernisaże, koncerty- mówi burmistrz Ryglic Paweł Augustyn.

Uroczystość wręczenia nagród

Nagroda za wyróżnienie

Uroczystość wręczenia nagród

Uroczystość wręczenia nagród

Dyrektor CKPiT w Ryglicach ze statuetką za wyróżnienie

Uroczystość wręczenia nagród- zdjęcie z laureatami