26 listopad 2021

Pani Teresa Lisak Dyrektor Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach została zaproszona na uroczyste wręczenie Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski w 2021 roku.

Dyrektor CKPiT w Spichlerzu

Decyzją Kapituły oraz Zarządu Województwa Małopolskiego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach otrzymało wyróżnienie w ramach Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski w 2021 roku. CKPiT w Ryglicach znalazło się w elitarnym gronie trzech laureatów tegorocznej edycji.

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 1599/21 z dnia 9 listopada 2021 r. przyznał to wyjątkowe wyróżnienie w uznaniu za troskę o zachowanie dziedzictwa Małopolski utrwalonego w pięknie architektury drewnianej zabytkowego Spichlerza, w którym Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach prowadzi ożywioną działalność kulturalną i edukacyjną.

Nagroda im. Mariana Korneckiego nie tylko upamiętnia postać jej Patrona, ale jest wyrazem mecenatu Województwa Małopolskiego wobec szczególnie zasłużonych opiekunów, miłośników i promotorów zabytkowej architektury drewnianej w naszym regionie. Wręczenie Nagrody odbędzie się w Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec (Dwór z Drogini).

Dodajmy, że datowany na 1756 r. Spichlerz w Ryglicach jest najstarszym tego typu obiektem w Małopolsce. Został odrestaurowany w 2012 r. Pracownicy CKPiT w Ryglicach pod fachowym okiem Pani Dyrektor Teresy Lisak zajęli się urządzeniem i zagospodarowaniem pomieszczeń wewnątrz budynku. Dzięki temu powstała izba regionalna z komorą, pokój mieszczański oraz sala wystawiennicza, gdzie odbywają się spotkania, koncert i żywe lekcje historii.

Burmistrz Ryglic i Dyrektor CKPiT w Spichlerzu

Jedno ze spotkań w Spichlerzu

Jedno z warsztatów w Spichlerzu