09 grudzień 2020

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/185/20 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 listopada 2020 r. Ośrodek Kultury w Ryglicach ma zmieniony statut. Jedną ze zmian jest wprowadzenie nowej nazwy i adresu siedziby.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego